Arboga Tekniska Skola, skändning av nya elever. En kvinnlig elev ska svetsa. I bakgrunden ses Texacomacken och flerfamiljshuset på Bergmans gränd.

Share to