Arboga Tidning, personal och interiör. Redaktör Eitel Noll vid skrivmaskinen. Han har en uppslagen tidning och en telefon på skrivbordet. I bakgrunden syns en hylla med papper och ...

Share to