Arboga Tidning, personal och interiör. En ung man arbetar vid ett bord. Möjligen är han typograf? Han har ett pincettliknande verktyg i handen.

Share to