Arboga Tidning, personal och interiör. En ung man arbetar i tryckeriet. Han bygger en tidningssida. På bordet, framför honom, ligger typer i olika storlekar. Bakom ryggen har han ...

Share to