Arboga Tidning, personal och interiör. En ung man arbetar i tryckeriet.

Share to