Arboga Tidning, interiör. Tryckpressen är laddad med två stora pappersrullar.

Share to