Arboga Tidning, personal och interiör. Tryckeriet. En man arbetar vid tryckpressen. Tryckta tidningssidor rullar mellan valsarna medan mannen kontrollerar maskinen.

Share to