Arboga Tidning, personal och interiör. Flera personer ses arbeta i tryckeriet. Tryckpressen i bakgrunden. I förgrunden står en arbetsbänk med typer i lådorna.

Share to