Arboga Tidning, personal och interiör. Tre personer i arbete vid tryckpressen. Männen hanterar hopsatta tidningar.

Share to