Arboga Tidning, interiör. Den stora tryckpressen matar fram färdiga tidningssidor på pappersrulle.

Share to