Arboga Tidning, personal och interiör. En man håller i en vev till en stor tryckpress. De färdigtryckta tidningssidorna syns på valsarna.

Share to