Arboga Tidning, personal och interiör. Några män i tryckeriet. Mannen närmast kameran, iklädd skyddsrock, håller i ett färskt exemplar av tidningen. En annan man håller i en tidnin...

Share to