Arboga Tidning, personal och interiör. Två män sitter vid var sin sättningsmaskin. Maskinerna har tangentbord som männen skriver på. Handskrivna lappar ligger vid deras sida.

Share to