Arboga Tidning ska distribueras. Två kvinnor hanterar tidningsrullar vid en arbetsbänk. Mannen i hatt har anknytning till Arboga Tidning. På väggen hänger TGOJ´s turlistor. Är bild...

Share to