Arboga Tidning, personal och interiör. Två män som bygger tidningssidor med typer. Deras titel kan vara sättare. På väggen hänger en telefon. I förgrunden ses ett askfat. I bakgrun...

Share to