Arboga Tidning, personal och interiör. En man med en tygklädd vals. I bakgrunden syns två män vid var sin maskin.

Share to