Arboga Yrkesskola. Läraren Otto Daunfelt med elever. De befinner sig i en verkstadslokal. Bakre raden, från vänster: Lennart Jakobsson, Bertil Persson, Olle Björn, Lars Rådeström ...

Share to