Polisens personal uppställd på en expedition. Alla, utom två, bär uniform. Stående, från vänster: Lars Andersson, Georg Widén, Gerd Marklund, Per-Erik Isgren, Anders Forslöw, Leif...

Share to