Arbogavillan lll, nybyggda villor på Rydaholmsgatan. Snön täcker marken.

Share to