Arbogabor närvarar vid sändningen av Frukostklubben, ett underhållningsprogram som sänds på lördagsmorgnar. En kvinna och en man spelar fyrhändigt på pianot.

Share to