Några män är samlade vid en stor grop. En grävmaskin och en lastbil är i arbete. Två bockar är uppställda som fallskydd. Männen står med ryggarna mot fotografen. En av dem har en c...

Share to