Del av ett boningshus på Ahllöfsgatan. Huset har dubbeldörr och spröjsat fönster. Snön ligger på taket och det är snödrivor på var sida om porten. Porten har ett handtag och en sto...

Share to