Arbogarevyn spelar upp sin Jubileumsrevy. Larz-Thure Ljungdahl, iklädd turban, skådar framtiden i sin kristallkula åt en ung man. (alternativ stavning Lars-Ture Ljungdal)

Share to