Medlemmarna i Arbogarevyn spelar upp sin Jublieumsrevy. Rune Andersson visar upp sina dresserade balettflickor. Clary Eliasson är först i raden. Denna bild finns i Reinhold Carl...

Share to