Lerduveskytte i Gyttorp. Skyttar från Arboga tränar. Man som skjuter mot lerduva.

Share to