Arbogas Stjärnknutte Tävling i terrängkörning med motorcykel. Här står motorcykeln på tvären i nerförsbacken. Publiken tittar intresserat på.

Share to