Arbogaträffen Folkvimmel på Stora torget och Kapellgatan. Tombola, lotteri, torghandel, marknadsstånd.

Share to