Männen med gåvor i händerna är ASEA-veteraner. Från vänster: Gerhard Leverfeldt, direktör Tegström (?), Nils Lindkvist, direktörens fru och oidentifierad. De befinner sig trolige...

Share to