AT-bridge, bridgetävling. Flera bord är uppställda i rotundan på Folkan / Medborgarhuset. Det sitter fyra personer vid varje bord. De flesta bridgespelare är män men även ett par k...

Share to