Arboga Tekniska Skola, examensbevis delas ut.

Share to