Arboga Tekniska Skola, examen. Utbildningsbevis delas ut.

Share to