Auktion i Valskog. På scenen är många människor sysselsatta; en kvinna sitter och för anteckningar, en man står med en lista i handen, en man håller upp föremål för publiken och au...

Share to