Auktion i Valskog. På scenen står auktionsförrättaren, en man som håller upp föremålen och en man som håller i ett papper. Scenen är belamrad med föremål som ska säljas. I taket hä...

Share to