Auktion på Hamntorget. Auktionsförrättare med assistent som visar upp en stol. Publiken trängs. Bilar står parkerade på Hamntorget och längs Östra Hamngatan. I bakgrunden ses skylt...

Share to