Avslutning på skidskola för barn. Två skidlärare och sju barn. Anita Gustafsson längst till höger.

Share to