Avslutning på skidskola för barn. Två kvinnliga skidlärare och sju barn i skogen.

Share to