Avslutning på skidskola för barn. Två kvinnliga skidlärare och sju barn. Anita Gustafsson är skidläraren i spräckliga jackan.

Share to