Axel Karlsson, Medåker, får gåva, är Reinhold Carlssons text till denna bild. En man och en kvinna tar varandra i hand. Mannen mellan dem är Axel. En kvinna och en man sitter vid ...

Share to