Hällarnas badplats på Ålhammars udde i Hjälmaren. En roddbåt anas i förgrunden och en rutschkana i bakgrunden.

Share to