Bankpersonal på möte. Andra raden, från vänster: okänd, Göran Ranskär och Magnus Nerman från Handelsbanken och Iris Berglind.

Share to