Barn från lekskolan är på besök i skolan. Här står de i kö i skolbespisningen. Bakom luckan står en "mat-tant" med förkläde och mössa. Barnen har tallrikar i händerna.

Share to