Barn från lekskolan är på besök i skolan. Att äta på skolbespisningen ingår. Här sitter några barn, vid ett bord, tillsammans med sin "fröken". I matsalen finns flera bord. Längst ...

Share to