Ett barn, i sittvagn, matar duvor och skrattmåsar intill Arbogaån. Platsen är /Labron/Ladbron/Lastbron. I bakgrunden ses trappan upp till Kapellgatan och Kapellbron.

Share to