Ett barn i sittvagn matar duvor och skrattmåsar. Bilden är tagen på Labron/Ladbron/Lastbron. Till vänster ses Stadsbiblioteket och rakt fram ses Kapellbron.

Share to