En stor samling barn vid Barnens Dagskolonin i Högsjön, väster om Arboga.

Share to