Biblioteket, Kapellbron och Labron/Ladbron i snö. Is och snö på Arbogaån. Två personer står nedanför trappan, från Kapellgatan, och matar änder i ån.

Share to