Aktiv föredragshållare, i bibliotekets hörsal, och svårflirtade åhörare. Mannen längst till höger är postmästare Lennart Ljungstedt

Share to