Bostadsinteriör, Crugska gården. I hörnet står en kakelugn. I taket hänger en kristallkrona. Möblemanget består av pelarbord, karmstol, sekretär. På ett litet bord står en radioapp...

Share to