Bostadsinteriör, Crugska gården. Dekorerade väggar. Ett piano till vänster och ett hörnskåp till höger om dörren. I nästa rum ses två karmstolar och en kristallkrona.

Share to