Det brinner i Kägleholm! Rök väller upp från taket. Två män står på var sig stege och spolar vatten. Den högra mannen är brandman.

Share to